Wikipedia (Deutsch) Transaktionsanalyse

de.wikipedia.org/wiki/Transaktionsanalyse

DGTA – Deutsche Gesellschaft für Transaktionsanalyse

www.dgta.de

TA-Wege – Professionalisierung auf Basis der TA

www.ta-wege.de

Psychotherapie Simbach, Ulrike Thiersch-Jung         Bahnhofsplatz 3   .   84359 Simbach am Inn   .   Tel. 08571 602186   .   info@psychotherapie-simbach.de